Обяви за работа

  1. Статистик – 2 броя

ГЛОБАЛ МЕТРИКС EООД е изследователска агенция, работеща в областта на маркетинговите и социални проучвания. С цел разширяване на нашия екип ние търсим изследователи, които имат амбицията да работят по различни качествени и количествени проучвания в социалната и маркетинговата сфера.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
• Висше образование по статистика, математика или сходна специалност.
• Отлични познания на начините за тълкуване на статистическа информация и статистически данни
• Познаване на процедурите за извършване на статистически анализ на различни видове данни, скали и различни типове индикатори.
• Умения за изготвяне на презентации и представяне на резултатите пред клиенти в различни формати
• Компютърна грамотност: Работа с програмни продукти, свързани с административно-стопанската дейност на предприятието, статистически програми, умения за работа с бази данни – начално ниво.
• Владеене на чужди езици: начално владеене на английски език
• Лични качества: Аналитичност, организираност, инициативност, комуникативност, оперативност

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

• Разработва дизайн на извадки и дизайн на бази данни
• Определя модела на извадка и индикаторите на изследването и статистическите методи съобразно заданието на клиента
• Изготвя статистическите анализи на събраните бази данни и първоначален работен вариант на тяхната интерпретация
• Изготвя индекси и математически и/или статистически модели за анализ на данните
• Визуализира данните съобразно тяхната специфика и нуждите на проекта
• Отговаря за качеството на предадените на клиента данни, статистически обработки и анализи

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
• Динамична, креативна и подкрепяща работна среда
• Възможност за кариерно развитие, където усилията и постиженията са разпознати и наградени
• Досег до разнообразни социални и маркетингови проекти
• Запознаване с иновативни методи на работа в допълнение към традиционните такива
• Възможност за опознаване на всички процеси, които протичат при извършването на едно изследване
• Достъп до различни видове обучения и непрекъснати възможности за личностно развитие

Ако тази възможност представлява интерес за Вас и желаете да бъдете част от нашия екип, изпратете Вашето CV, диплома и мотивационно писмо!
Краен срок за подаване на документите:19 октомври 2016 г.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

2. Социолог – 2 броя

ГЛОБАЛ МЕТРИКС EООД е изследователска агенция, работеща в областта на маркетинговите и социални проучвания. С цел разширяване на нашия екип ние търсим изследователи, които имат амбицията да работят по различни качествени и количествени проучвания в социалната и маркетинговата сфера.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
• Висше образование по социология или друга хуманитарна специалност
• Отлични познания на начините за тълкуване на статистическа информация и статистически данни и методите за интерпретация на информация от качествени изследвания
• Познаване на изискванията за качествено изготвен маркетингов и социологически анализ
• Умения за изготвяне на презентации и представяне на резултатите пред клиенти в различни формати
• Компютърна грамотност: Работа с програмни продукти, свързани с административно-стопанската дейност на предприятието, статистически програми, умения за работа с бази данни – базово ниво.
• Владеене на чужди езици: начално владеене на английски език
• Лични качества: Аналитичност, организираност, инициативност, комуникативност, оперативност

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
• Изготвя оферти за участие в изследвания и проекти
• Разработва дизайн на изследванията и определя изследователските методи, модела на извадка и индикаторите на изследването, съобразно заданието на клиента
• Изготвя въпросник или други изследователски инструменти и методи, необходими за провеждането на едно изследване
• Изготвя анализи на резултатите от проведените изследвания

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
• Динамична, креативна и подкрепяща работна среда
• Възможност за кариерно развитие, където усилията и постиженията са разпознати и наградени
• Досег до разнообразни социални и маркетингови проекти
• Запознаване с иновативни методи на работа в допълнение към традиционните такива
• Възможност за опознаване на всички процеси, които протичат при извършването на едно изследване
• Достъп до различни видове обучения и непрекъснати възможности за личностно развитие

Ако тази възможност представлява интерес за Вас и желаете да бъдете част от нашия екип, изпратете Вашето CV, диплома и мотивационно писмо!
Краен срок за подаване на документите:19 октомври 2016 г.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.