За нас

Екипът на Глобал Метрикс EООД има дългогодишен опит и експертиза в прилагането на качествени и количествени методи за събиране и анализ на информация, разработване на модели за оценка на ефектите и въздействието, анализ на документи, тестване на клипове и послания, изследвания за планиране и оценки на комуникационни кампании и др. В екипа на агенцията работят хора с различни тематични познания и умения за прилагане на богата гама от изследователски инструменти.