Нашият подход

През годините ние сме работили както с български, така и с чуждестранни клиенти. Опитът ни показва, че от изключителна важност за всяко едно изследване и анализ е да се разработят и приложат най-подходящите методи, съобразени изцяло с нуждите на клиента и спецификата на изследователския предмет. Това е гаранция за надеждността на събраната информация и адекватността и полезността на направените анализи.

„ГЛОБАЛ МЕТРИКС“ предлага на своите клиенти  и услуги отвъд социологическите проучвания и предоставянето на данни. Извън чисто изследователския опит, „ГЛОБАЛ МЕТРИКС“ има изграден капацитет да предостави професионална консултантска експертиза. Ние имаме опит в мониторинг и оценка на въздействието на различни проекти и програми, в провеждането на функционален анализ на различни организации, изготвяне на програмни и стратегически документи, в това число и мониторинг и оценка на изпълнението им, консултации за изграждане на комуникационни и маркетингови стратегии и оценка на тяхната ефективност и др.