SHARE ERIC- Bulgaria

Екипът на Глобал Метрикс започна теренната работа по SHARE вълна 9

29.10.2021

Работата по набиране на емпирична информация в рамките на 9-та вълна на SHARE започва в България.

Интервюери на Глобал Метрикс ще потърсят за контакт членовете на панела на SHARE, след предварително изпращане на писмо и печатни материали. Интервютата ще бъдат проведени лице-в-лице в дома на респондента в периода октомври 2021 г. – юни 2022 г. 

Теренната работа ще протече в съответствие с всички противоепидемични мерки и с грижа за запазване здравето на респондентите и интервюерите.

За участниците в панела е предвиден безплатен телефонен номер, на който могат да се обадят и допълнителна информация за провеждането на теренната работа.

Един от ключовите принципи в работата на SHARE е защитата на личните данни. Участието в „50+ в Европа“ е доброволно и ние съхраняваме личните данни конфиденциално и като спазваме стриктно европейското и българското законодателство.

Институтът по философия и социология при Българска академия на науките (ИФС-БАН) координира изпълнението на проучването „50+ в Европа“ в България в сътрудничество с консорциума на Европейската изследователска инфраструктура „SHARE-ERIC“.

За въпроси, свързани с участие в проучването:

Безплатен телефонен номер за участници в панела:  0800 40065

Виолина Любомирова, Електронна поща: v.lubomirova@globalmetrics.eu,

тел. +359 888 345222

Габриела Д. Йорданова, Електронна поща: g.yordanova@globalmetrics.eu,

тел. +359 888 557886

Повече информация за изследването SHARE е достъпна на адрес: Институт по философия и социология при БАН https://rb.gy/lkyf7s ; Интернет страница на SHARE ERIC България https://share-eric-bulgaria.bg/ ; Интернет страница на европейската инфраструктура SHARE ERIC http://www.share-project.org/home0.html

Екипът на Глобал Метрикс започна теренната работа по SHARE Covid-2 (9-та вълна)

14.06.2021

Работата по набиране на емпирична информация в рамките на модул SHARE Covid-2 от 9-та вълна на SHARE започна в България.

Интервюери на Глобал Метрикс започнаха да търсят за контакт членовете на панела на SHARE, след предварително изпращане на писмо и печатни материали.

Провеждането на интервютата по телефона ще бъде в периода юни-юли 2021 г.

Един от ключовите принципи в работата на SHARE е защитата на личните данни. Участието в „50+ в Европа“ е доброволно и ние съхраняваме личните данни конфиденциално и като спазваме стриктно европейското и българското законодателство.

Институтът по философия и социология при Българска академия на науките (ИФС-БАН) координира изпълнението на проучването „50+ в Европа“ в България в сътрудничество с консорциума на Европейската изследователска инфраструктура „SHARE-ERIC“.

За въпроси, свързани с участие в проучването:

Виолина Любомирова, Електронна поща: v.lubomirova@globalmetrics.eu,

тел. +359 888 345222

Габриела Д. Йорданова, Електронна поща: g.yordanova@globalmetrics.eu,

тел. +359 888 557886

През 2021 и 2022 година Глобал Метрикс ще изпълнява изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа („50+ в Европа“) в България . Това проучване е част от проекта “Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE)”, което се провежда в 28 държави на всеки две години от 2004 година досега. Целта на това сравнително панелно проучване е да събере информация за различни аспекти от живота на хората на 50 и повече години, като например за здравето, жизнените условия, икономическата ситуация, както и за социалните и семейни връзки, за да се разбере по-добре как тяхното здраве и благосъстояние се променя с възрастта.

Европейската комисия подкрепи SHARE-ERIC и изследователския проект COVID-19 (SHARE-COVID) с финансиране чрез Хоризонт 2020 и Инициативата за глобален отговор на пандемията от Коронавирус, стартирана от президента Урсула фон дер Лайен през май 2020 г. Националното съфинансиране за набирането на SHARE COVID данни за България е възможно благодарение на Министерство на образованието и науката на Република България и Националната пътна карта за научна инфраструктура.

В изпълнение на спешните научни задачи, Консорциумът SHARE ERIC организира през 2021-2022 година провеждане на изследване чрез два SHARE инструмента: SHARE COVID-2 и SHARE 9-та вълна.

Институтът по философия и социология при Българска академия на науките (ИФС-БАН) координира изпълнението на проучването „50+ в Европа“ в България в сътрудничество с консорциума на Европейската изследователска инфраструктура „SHARE-ERIC“.

За въпроси, свързани с участие в проучването:

Контакт терен Глобал Метрикс

Виолина Любомирова, Електронна поща: v.lubomirova@globalmetrics.eu,

тел. +359 888 345222

Габриела Д. Йорданова, Електронна поща: g.yordanova@globalmetrics.eu,

тел. +359 888 557886

За въпроси, свързани с инфраструктурния обект SHARE-ERIC България:

Екатерина Маркова – ръководител на проекта за България,

Електронна поща: emarkova@bas.bg  

Габриела Йорданова – национален оператор,

Електронна поща: gyordanova@bas.bg 

Институт по философия и социология при БАН (ИФС-БАН)

ул. “Сердика” № 4, гр. София, 1000, България, тел. +359 875 167736

Повече информация за изследването SHARE е достъпна на адрес: Институт по философия и социология при БАН http://bit.ly/38K2VqC ; Интернет страница на SHARE ERIC България https://share-eric-bulgaria.bg/ ; Интернет страница на европейската инфраструктура SHARE ERIC http://www.share-project.org/home0.html